Oferta

Modelowanie cyklu życia klienta

Dodano:
6 października 2020

Zidentyfikuj w jakiej fazie życia jest Twój klient i dostosuj do niego swoją ofertę

Cykl życia klienta różni się w zależności od branży. Różna jest liczba faz jakie można wyróżnić, długość ich trwania oraz okresy pomiędzy nimi. Czasem cykl ma charakter bardziej linearny, niekiedy poszczególne fazy powtarzają się. Niemal zawsze jednak można wskazać momenty w życiu klienta, które determinują zmianę jego potrzeb i nawyków. Menedżerowie w danej branży zazwyczaj są świadomi cyklu życia swoich klientów. Wiedza na ten temat pochodzi często z badań jakościowych i doświadczenia. Problem natomiast stanowi wskazanie, w jakiej fazie życia znajduje się konkretny klient, do którego chcemy kierować ofertę. Z pomocą zaawansowanej analityki danych łącząc informacje z wielu źródeł takich jak m.in. dane transakcyjne, dane z programów lojalnościowych, ruch na stronie www, badania jakościowe i ankietowe, możemy zamodelować cykl życia i prognozować przepływ klientów pomiędzy poszczególnymi fazami. Klienci zazwyczaj wysyłają sygnały świadczące o ich gotowości do przejścia do kolejnej fazy. Wczesne rozpoznanie takich sygnałów możliwe dzięki machine learning i analityce, pozwala na dotarcie do klienta z odpowiednią ofertą zanim zrobi to konkurencja.

Korzyści:

  • Zrozumienie zachowań klienta, które świadczą o przechodzeniu do kolejnego etapu cyklu życia
  • Możliwość zidentyfikowania etapu życia na jakim znajduje się konkretny klient
  • Lepsze dostosowanie oferty do sytuacji i potrzeb konkretnego klienta

Klienci: Wiodący marketer z branży retail