Oferta

Prognozowanie sprzedaży

Dodano:
6 października 2020

Przewiduj z wyprzedzeniem ile sprzedasz w przyszłości

Na poziom sprzedaży wpływa wiele różnorodnych czynników. Od cen, pogody, działań konkurencji, promocji, budżetów reklamowych po ogólną sytuację gospodarczą i rynek pracy. Efekty niektórych czynników są przy tym odłożone w czasie. W tej sytuacji przewidywanie jakiego poziomu sprzedaży można spodziewać się w przyszłych okresach staje się dużym wyzwaniem. Z pomocą przychodzi jednak modelowanie predykcyjne.

Zaawansowane modele statystyczne, biorą pod uwagę dziesiątki różnych czynników. Łączą dane z wewnętrznych źródeł z danymi zewnętrznymi, jak pogoda, prognozy GUS, konkurencja oraz identyfikują zależności pomiędzy tymi czynnikami a poziomem sprzedaży.

Pozwala to na prognozę sprzedaży całej sieci czy też w rozbiciu na poszczególne punkty, kategorie produktowe a nawet konkretne SKU w różnych horyzontach czasowych (np. 30 dni, 6 tygodni, kwartał). Prognozowana może być wartość sprzedaży, ilość sprzedawanych produktów czy liczba klientów. Modele predykcyjne budowane przez ekspertów Data Science Logic korzystają z najnowszych osiągnięć w dziedzinie uczenia maszynowego, które pozwalają na dużą dokładność prognozy z odchyleniem nawet do zaledwie kilku procent.

Z każdym kolejnym tygodniem modele biorą pod uwagę nowe dane sprzedażowe i są kalibrowane tak, by prognozowanie było coraz bardziej skuteczne. Wyniki prognoz są przedstawiane w intuicyjnej graficznej formie, tak by na ich podstawie menedżerowie mogli łatwo podejmować decyzje.

Wiedza na temat przyszłych trendów sprzedażowych oraz czynników na nie wpływających pozwala z dużym wyprzedzeniem i dokładnością planować poziom zatowarowania, mocy przerobowych czy obsady punktów sprzedaży/placówek obsługi klienta.

Korzyści:

  • Lepsze planowanie produkcji, zamówień, stanów magazynowych, obsady personalnej placówek
  • Lepsze zrozumienie kierunku i siły oddziaływania czynników wpływających na sprzedaż
  • Identyfikacja długotrwałych trendów sprzedażowych oraz krótkookresowych odchyleń
  • Identyfikacja z wyprzedzeniem zagrożenia realizacji planów sprzedażowych i możliwość podjęcia odpowiednio wczesnych środków zaradczych

Klienci: Wiodący marketer z branży retail