Case studies

Segmentacja bazy klientów

Czas trwania:
Technologie:
2 miesiące
R, Microsoft SQL Server

Problem:

Jeden z wiodących retailerów w Polsce z rozbudowaną siecią punktów o zróżnicowanych formatach potrzebował stworzyć strategię komunikacji do swoich klientów. Jednym z etapów
projektu była segmentacja bazy konsumentów.


Rozwiązanie:

Przy pomocy metod machine learning wyodrębniono 7 segmentów
w oparciu o 88 zmiennych opisujących różne aspekty zachowania klientów. Segmenty zostały scharakteryzowane i opisane pod kątem zastosowania dla celów marketingowych.

Efekty:

  • Raport opisujący segmenty posłużył do dostosowania oferty
    i języka do segmentu klienta
  • Śledzenie migracji klientów w czasie pomiędzy segmentami
  • Możliwość oceny wzrostu skuteczności działań marketingowych kierowanych do konkretnego segmentu

Źródła danych:

  • Dane sprzedażowe (ponad 3,4 mld pozycji)
  • Dane o konsumentach  (ponad 5 mln klientów)
  • Dane o produktach
  • Dane o wykorzystaniu kodów rabatowych