Case studies

Rekomendacje produktów na www

Czas trwania:
Technologie:
3 miesiące
Microsoft SQL Server, R, JavaScript, HTML

Problem:

W związku z rozwojem internetowego kanału sprzedaży jeden
z retailerów chciał wzbogacić swoją stronę www o rekomendacje produktowe.


Rozwiązanie:

Na podstawie analizy koszykowej zbudowany został silnik rekomendacyjny zasilający stronę www. System integruje się
w pełni ze stroną www umożliwiając jej dynamiczną modyfikację zgodnie z rekomendowanymi scenariuszami.

Efekty:

  • Wzrost konwersji o prawie 14% (w porównaniu z grupą
    kontrolną z wyłączonymi rekomendacjami)
  • Wzrost wartości koszyka o ponad 11%

Źródła danych:

  • Dane transakcyjne
  • Dane o produktach i reguły biznesowe
  • Dane o ruchu na stronie www