Case studies

Godzinowe prognozy ruchu w sklepach

Czas trwania:
Technologie:
3 tygodnie
R, Microsoft SQL Server, h2o ML

Problem:

W związku z epidemią COVID-19 i potencjalnymi obawami klientów
o bezpieczeństwo wizyt w sklepie jeden z retailerów w Polsce chciał udostępnić swoim klientom precyzyjną informację o spodziewanym natężeniu ruchu w sklepach stacjonarnych.


Rozwiązanie:

W oparciu o algorytmy uczenia maszynowego przygotowane zostały modele predykcyjne zdolne prognozować liczbę transakcji
w przedziałach godzinowych z wyprzedzeniem 7-dniowym. Zbudowany został mechanizm regularnego automatycznego odświeżania (douczania) w celu umożliwienia szybkiego dostosowania prognoz do nowej „poepidemicznej” rzeczywistości i nowych wzorców zachowań konsumentów.

Efekty:

  • Prognozy z wyprzedzaniem 7-dniowym ze średnią dokładnością 92%-95%
  • System umożliwia bieżące udostępnianie prognoz konsumentom poprzez stronę internetową (integracja prognoz z dotychczasową stroną www klienta)
  • Automatyzacja procesu odświeżania modeli zapewnia i pozwala na oszczędność nakładu pracy na poziomie około 60%

Źródła danych:

  • Dane sprzedażowe (historyczne)
  • Dane sprzedażowe (bieżące)
  • Dane pogodwe
  • Dane kalendarzowe