Oferta

Optymalizacja sieci dystrybucji

Dodano:
6 października 2020

Dowiedz się, gdzie otworzyć zyskowny nowy punkt sprzedaży

Właściwe rozplanowanie sieci punktów dystrybucji i obsługi klienta to zadanie niełatwe. Decyzja o otwarciu nowego punktu to duże ryzyko. Tym większe im większe nakłady trzeba ponieść aby uruchomić nowy punkt. Nietrafiona lokalizacja to nie tylko utopione koszty startu, ale także konieczność późniejszego utrzymywania nierentownej placówki.

Podjęcie właściwej decyzji wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników od potencjału demograficznego i dochodowego okolicy do aktywności konkurencji oraz prognoz sytuacji gospodarczej i rynku pracy. Im więcej obszarów branych pod uwagę tym bardziej złożony proces decyzyjny. Jednocześnie pominięcie istotnych zmiennych może zakończyć się podjęciem decyzji nieoptymalnej.

Z pomocą przychodzi zaawansowana analiza danych. Modele predykcyjne biorą pod uwagę setki zmiennych i identyfikują kluczowe czynniki sukcesu lokalizacji. Dzięki temu możliwe jest przewidywanie przyszłych wyników nowej placówki i całej sieci. Pod uwagę trzeba bowiem brać także wpływ nowo otwieranego punktu na funkcjonowanie dotychczasowych. Wynikiem działania zaawansowanych algorytmów optymalizacyjnych, które biorą
pod uwagę także efekt kanibalizacji, jest rekomendacja optymalnego kształtu sieci. Dzięki przeprowadzeniu optymalizacji, wiemy gdzie i w jakiej kolejności otwierać kolejne punkty, oraz które punkty zamknąć. Z dużą dokładnością można także przewidzieć, ile czasu nowo otwarte punkty będą potrzebować, na osiągnięcie rentowności i kiedy inwestycja się zwróci. Wyniki są wizualizowane na mapach dzięki czemu menedżerowie mogą łatwo zrozumieć nową strukturę sieci i podjąć najlepsze decyzje.

Korzyści:

  • Zrozumienie czynników jakie wpływają na rentowność poszczególnych placówek i całej sieci
  • Możliwość prognozowania „perfomance” nowego punktu
  • Lepsze oszacowanie czasu potrzebnego na uzyskanie break-even point
  • Możliwość zobiektywizowanego porównania wielu rozważanych alternatywnych lokalizacji
  • Większe przekonanie o trafności decyzji dotyczących nowej lokalizacji

Klienci: Wiodący marketer z branży retail, klient z branży FMCG