Blog

Aktualności

Jak rozwijać sieć sprzedaży
z pomocą data science

Otwarcie nowego punktu sprzedaży pociąga za sobą zazwyczaj konieczność znacznych inwestycji związanych z budową lub najmem i adaptacją lokalu, rekrutacją pracowników, a także ze zmianami w logistyce sieci. Dodatkowo istotny jest potencjalny negatywny wpływ nowego punktu na już istniejące. Dlatego decyzje o poszerzaniu sieci sprzedaży wiążą się z dużym ryzykiem.

Czytaj więcej
Jak uplift modeling może pomóc w wygenerowaniu nawet 30% dodatkowej sprzedaży?

Możliwe jest zbudowanie modelu, który przewiduje zmianę skłonności do zakupu pod wpływem komunikacji. Na podstawie danych zebranych przy pierwszej wysyłce, budujemy model uplift, który dopasuje konsumentów do odpowiednich grup. W stosunku do poprzednio stosowanych metod selekcji model responsu wygenerował 10% więcej dodatkowych sprzedaży, a najbardziej zaawansowany model uplift aż prawie 30% więcej.

Czytaj więcej
Dane z NPS – skuteczne narzędzie do optymalizacji komunikacji marketingowej

Badanie NPS (Net Promoter Score) jest znane już od blisko 20 lat. Opisane w artykule Harvard Business Review  przez Fredericka F. Reichhelda spotkało się z pozytywnym odbiorem marketerów i przyjęło się w wielu branżach. Szacuje się, że nawet 2/3 największych amerykańskich przedsiębiorstw (z listy Fortune 1000) wykorzystuje NPS. Bazowa wersja badania obejmuje tylko jedno proste […]

Czytaj więcej
Cechy efektywnej/efektywnego data scientist

Gdy myślimy o pracownikach
z tej dziedziny to zwykle patrzymy na kwalifikacje analityczne i efekty pracy.
O wiele rzadziej wspomina się
o zdolnościach „miękkich”, których posiadanie także w tej pracy jest niezwykle ważne. Poza tym, Data Scientist zanim rozpocznie pracę musi opanować kilka istotnych umiejętności.

Czytaj więcej