Case studies

Analiza efektywności działań CRM

Czas trwania:
Technologie:
3 miesiące
Microsoft SQL Server, R

Problem:

Jedna z większych organizacji pozarządowych chciała
przeprowadzić kompleksowy przegląd działań CRM
w kontekście wzrostu efektywności kampanii
fundraisingowych.


Rozwiązanie:

Przeprowadzona została szeroka analiza zgromadzonej przez organizacje bazy darczyńców i historii ich interakcji. Przygotowany został obszerny raport podsumowujący efektywność dotychczasowych działań organizacji oraz wskazujący obszary do optymalizacji. Stworzona została segmentacja bazy darczyńców.

Efekty:

  • Zidentyfikowane zostały cechy szczególnie wartościowych darczyńców co pozwoliło skupić działania akwizycyjne na osobach
    z przeciętną wartością dotacji wyższą o około 60%
  • Zmniejszenie o około 10 pkt. procentowych odsetka rezygnujących
    z wpłat dzięki rekomendacji przyspieszenia działań retencyjnych

Źródła danych:

  • Baza CRM
  • Dane z systemu obsługi płatności
  • Kalendarz działań fundraisingowych
  • Dane mediowe