Case studies

Wybór optymalnej sieci dystrybucji

Czas trwania:
Technologie:
2 miesiące
Microsoft Excel, VBA, R, Leaflet

Problem:

Jedna z firm FMCG wprowadzając na rynek nowy produkt potrzebowała podjąć decyzję z którymi sieciami dystrybucji
nawiązać współpracę. Celem było zapewnienie dostępności
produktu w grupach docelowych  w najważniejszych miastach
w Polsce przy jednoczesnym ograniczeniu liczby partnerów.


Rozwiązanie:

Zbudowane zostało narzędzie dla symulacji pokrycia rynku docelowego w zależności od wybranej sieci i innych parametrów. Użytkownicy biznesowi mogą samodzielnie zmieniać założenia symulacji i testować różne scenariusze.

Efekty:

  • Możliwość symulacji i  oceny różnych wariantów decyzji
  • Optymalizacja kosztów dystrybucji

Źródła danych:

  • Dane sprzedażowe
  • Dane demograficzne (GUS, zewnętrzni dostawcy)
  • Dane o sieciach punktów sprzedaży; Odległości i czasy dojścia