Case studies

Selekcja obszarów do dystrybucji katalogów

Czas trwania:
Technologie:
2 miesiące
Microsoft SQL Server, R, Microsoft Excel, VBA, Leaflet

Problem:

Wysokie koszty druku i dystrybucji powodują, że katalogi papierowe przygotowywane są w ograniczonym nakładzie.  Konieczne jest podejmowanie decyzji w których obszarach przeprowadzać kolportaż.


Rozwiązanie:

Zbudowane zostało narzędzie dla działu marketingu tworzące ranking obszarów w oparciu o kilkanaście zmiennych z możliwością określania ich wag przez użytkownika biznesowego. Rozwiązanie miało charakter ogólnopolski (dotyczyło wszystkich regionów,
w których działał retailer).

Efekty:

  • Oszczędność nakładu pracy i czasu (o około 30%) po stronie
    działu marketingu
  • Wzrost efektywności działań (w pierwszym roku dzięki rekomendacjom modelu realokowano około 20% nakładu)

Źródła danych:

  • Systemy transakcyjne; Program lojalnościowy
  • Dane demograficzne (GUS, zewnętrzni dostawcy)
  • Ankiety i badania wewnętrzne