Case studies

Segmentacja bazy konsumentów

Czas trwania:
Technologie:
1 miesiąc
R, Microsoft SQL Server

Problem:

Jeden z retailerów w celu zróżnicowania swojej oferty i komunikacji, chciał wyodrębnić istotne biznesowo segmenty w bazie prawie 4 mln zarejestrowanych konsumentów.


Rozwiązanie:

Przy pomocy metod machine learning wyodrębniono 5 segmentów klientów w oparciu o blisko 100 zmiennych. Segmenty zostały scharakteryzowane i opisane pod kątem zastosowania dla celów marketingowych. Każdemu klientowi w bazie został przypisany segment z możliwością okresowego automatycznego odświeżania.

Efekty:

  • Zautomatyzowanie cyklicznego odświeżania segmentacji pozwala
    na oszczędność czasu po stronie marketingu i analityki na poziomie około 40%
  • Dostosowanie oferty i języka do segmentu klienta
  • Śledzenie migracji klientów w czasie pomiędzy segmentami
  • Możliwość oceny wzrostu skuteczności działań marketingowych kierowanych do konkretnego segmentu

Źródła danych:

  • Dane sprzedażowe
  • Dane o produktach
  • Kalendarz promocji