Oferta

Budowa dashboardów i automatyzacja raportowania

Dodano:
6 października 2020

Zyskaj dostęp do właściwych informacji we właściwym momencie

Efektywne podejmowanie decyzji wymaga łatwego dostępu do właściwych informacji w odpowiednim momencie. Adekwatne raporty muszą być często oparte na danych pochodzących z wielu zróżnicowanych źródeł. Ręczne przygotowywanie raportów jest czasochłonne i podatne na błędy. Pociąga za sobą nie tylko duże nakłady i koszty pracy ale także może powodować opóźnienia w dostępie do informacji dla menedżerów. Automatyzacja procesu raportowania pomaga zwiększyć szybkość podejmowania decyzji. Raporty są odświeżane w interwałach zgodnych z potrzebami menedżerów i dostarczane w najlepszym formacie z punktu widzenia podejmowania decyzji. Czytelne i interaktywne dashboardy pozwalają na szybką ocenę sytuacji i natychmiastową reakcję. Załączniki w postaci tabel i arkuszy kalkulacyjnych pomagają dokonywać pogłębionych analiz i odkrywać przyczyny zjawisk. Przystępna forma wizualizacji (także na mapach) pomaga w intuicyjnym zrozumieniu problemu i podjęciu właściwych działań.

Korzyści:

  • Zawsze aktualne informacje dostępne dla menedżerów
  • Czytelna forma prezentacji
  • Szybsze podejmowanie decyzji
  • Oszczędność czasu na przygotowywanie raportów
  • Mniejsze ryzyko błędów i opóźnień w raportowaniu

Klienci: Wiodący marketer z branży retail, Marketer z branży retail, klient z sektora finansowego, klient z branży FMCG