Godzinowe prognozy ruchu w sklepach

Problem:

W związku z epidemią COVID-19 i potencjalnymi obawami klientów
o bezpieczeństwo wizyt w sklepie jeden z retailerów w Polsce chciał udostępnić swoim klientom precyzyjną informację o spodziewanym natężeniu ruchu w sklepach stacjonarnych.


Rozwiązanie:

W oparciu o algorytmy uczenia maszynowego przygotowane zostały modele predykcyjne zdolne prognozować liczbę transakcji
w przedziałach godzinowych z wyprzedzeniem 7-dniowym. Zbudowany został mechanizm regularnego automatycznego odświeżania (douczania) w celu umożliwienia szybkiego dostosowania prognoz do nowej „poepidemicznej” rzeczywistości i nowych wzorców zachowań konsumentów.

Efekty:

 • Prognozy z wyprzedzaniem 7-dniowym ze średnią dokładnością 92%-95%
 • System umożliwia bieżące udostępnianie prognoz konsumentom poprzez stronę internetową (integracja prognoz z dotychczasową stroną www klienta)
 • Automatyzacja procesu odświeżania modeli zapewnia i pozwala na oszczędność nakładu pracy na poziomie około 60%

Źródła danych:

 • Dane sprzedażowe (historyczne)
 • Dane sprzedażowe (bieżące)
 • Dane pogodwe
 • Dane kalendarzowe

Segmentacja bazy klientów

Problem:

Jeden z wiodących retailerów w Polsce z rozbudowaną siecią punktów o zróżnicowanych formatach potrzebował stworzyć strategię komunikacji do swoich klientów. Jednym z etapów
projektu była segmentacja bazy konsumentów.


Rozwiązanie:

Przy pomocy metod machine learning wyodrębniono 7 segmentów
w oparciu o 88 zmiennych opisujących różne aspekty zachowania klientów. Segmenty zostały scharakteryzowane i opisane pod kątem zastosowania dla celów marketingowych.

Efekty:

 • Raport opisujący segmenty posłużył do dostosowania oferty
  i języka do segmentu klienta
 • Śledzenie migracji klientów w czasie pomiędzy segmentami
 • Możliwość oceny wzrostu skuteczności działań marketingowych kierowanych do konkretnego segmentu

Źródła danych:

 • Dane sprzedażowe (ponad 3,4 mld pozycji)
 • Dane o konsumentach  (ponad 5 mln klientów)
 • Dane o produktach
 • Dane o wykorzystaniu kodów rabatowych

Analiza efektywności działań CRM

Problem:

Jedna z większych organizacji pozarządowych chciała
przeprowadzić kompleksowy przegląd działań CRM
w kontekście wzrostu efektywności kampanii
fundraisingowych.


Rozwiązanie:

Przeprowadzona została szeroka analiza zgromadzonej przez organizacje bazy darczyńców i historii ich interakcji. Przygotowany został obszerny raport podsumowujący efektywność dotychczasowych działań organizacji oraz wskazujący obszary do optymalizacji. Stworzona została segmentacja bazy darczyńców.

Efekty:

 • Zidentyfikowane zostały cechy szczególnie wartościowych darczyńców co pozwoliło skupić działania akwizycyjne na osobach
  z przeciętną wartością dotacji wyższą o około 60%
 • Zmniejszenie o około 10 pkt. procentowych odsetka rezygnujących
  z wpłat dzięki rekomendacji przyspieszenia działań retencyjnych

Źródła danych:

 • Baza CRM
 • Dane z systemu obsługi płatności
 • Kalendarz działań fundraisingowych
 • Dane mediowe

Rekomendacje produktów na www

Problem:

W związku z rozwojem internetowego kanału sprzedaży jeden
z retailerów chciał wzbogacić swoją stronę www o rekomendacje produktowe.


Rozwiązanie:

Na podstawie analizy koszykowej zbudowany został silnik rekomendacyjny zasilający stronę www. System integruje się
w pełni ze stroną www umożliwiając jej dynamiczną modyfikację zgodnie z rekomendowanymi scenariuszami.

Efekty:

 • Wzrost konwersji o prawie 14% (w porównaniu z grupą
  kontrolną z wyłączonymi rekomendacjami)
 • Wzrost wartości koszyka o ponad 11%

Źródła danych:

 • Dane transakcyjne
 • Dane o produktach i reguły biznesowe
 • Dane o ruchu na stronie www