Oferta

Optymalizacja obszarów dystrybucji katalogów i ulotek

Dodano:
6 października 2020

Pomimo ciągłego wzrostu znaczenia e-commerce i elektronicznych kanałów kontaktu z klientem, wiele firm ciągle przeznacza znaczącą część swoich budżetów, na tradycyjne formy komunikacji takie jak ulotki, katalogi czy gazetki promocyjne.

Ich przygotowanie, druk oraz dystrybucja wiążą się ze znaczącymi kosztami. Istotny więc jest pomiar efektywności działań opartych o materiały drukowane oraz optymalizacja wykorzystania budżetu przeznaczonego na tego rodzaju działania. Innymi słowy trzeba odpowiedzieć na pytanie: jakie jest ROI z prowadzonych działań oraz gdzie, kiedy, jak często i co opłaca się kolportować by ROI było jak najwyższe przy założonym ograniczonym budżecie.

Analizując dane z dotychczasowych dystrybucji oraz łącząc je z danymi z systemów kasowych, transakcjami rejestrowanymi na kartach lojalnościowych, ruchem na stronie www oraz z danymi charakteryzującymi demografię obszarów dystrybucji można zbudować model szacujący wpływ materiałów drukowanych na sprzedaż i inne istotne dla firmy KPI (np. nowych klientów rejestrujących się w programie lojalnościowym).

Przy pomocy stworzonego modelu można przewidywać oddziaływanie konkretnego rodzaju materiałów w określonym miejscu i czasie a także przeprowadzać wiarygodne symulacje jaki byłby efekt rezygnacji z planowanych działań. Innymi słowy możliwa jest symulacja co by było gdyby ograniczyć koszty i nie kolportować gazetki na pewnym obszarze. Czy spadek przychodów i marży nie okazałby się wyższy niż oszczędności na kosztach nakładu i dystrybucji? Możliwe jest także wskazanie obszarów w których przeprowadzenie dystrybucji przyniosłoby większe korzyści.

Efektem działania optymalizacji jest wykaz obszarów wraz z sugerowanymi nakładami, w których opłacalne jest przeprowadzenie kolportażu. Przygotowanemu zestawieniu zawsze towarzyszy mapa, która pomaga w lepszym zrozumieniu rekomendacji. Optymalizacja może być przeprowadzona na poziomie gminy, kodu pocztowego bądź mniejszych zdefiniowanych obszarów (np. sektorów wykorzystywanych operacyjnie przez firmy dystrybuujące druki bezadresowe).

Dla uzyskania dodatkowych efektów synergii analizę dystrybucji materiałów drukowanych warto łączyć z bardziej kompleksową optymalizacją pozostałych kanałów marketingowych. Pozwala ona na rozpoznanie interakcji pomiędzy różnymi kanałami i identyfikację sytuacji w których różne kanały wzmacniają swoje oddziaływanie od tych, w których mamy do czynienia z ich kanibalizacją. Dzięki temu możliwa jest odpowiedź na pytania takie jak: czy gazetka jest skuteczniejsza w połączeniu z reklamą internetową, geotargetowaną na dany obszar, czy jest to niepotrzebne dublowanie nakładów i bardziej efektywne jest rozdzielenie tych działań w przestrzeni i czasie.

Klienci: Wiodący marketer z branży retail